No vēja iegūtas elektroenerģijas izmantošana komerctransportā

SIA „Power Project” un SIA „OSC” 2011. gada martā kopīgi uzsāka īstenot projektu „No vēja iegūtas elektroenerģijas izmantošana komerctransportā”. Projekta plānotais ilgums ir deviņi mēneši — līdz 2011. gada beigām. Projekta mērķis ir izveidot saderīgu tehnoloģisko iekārtu kopumu, kurā no vēja iegūtā enerģija lādē elektromobiļu akumulatorus. Elektromobiļos būs aprobēti līdz šim Latvijā nezināmi risinājumi elektrodzinēju izvietojumā un konstrukcijā, kas samazinās enerģijas zudumus transmisijā un to izmaksas. Šādi izgatavota elektroautomobiļa tehniskie rādītāji ļaus to izmantot kā komerctransportu pilsētās.

Projekta ietvaros paredzēts projektēt, izgatavot un testēt:

  • vertikālās ass vēja reaktora ģeneratoru, kura jauda Latvijas vēja apstākļos būtu pietiekama akumulatoru uzlādei vienas mazās klases automašīnas ar elektromotoriem darbināšanai 100km dienā;
  • elektromobili, kura dzinēji iebūvēti priekšējās ass riteņos;
  • elektromobili, kura dzinēji iebūvēti pie priekšējām pusasīm.

Projekta nepieciešamība:

  • pieaug nodokļi, ar ko tiek aplikta naftas produktus izmantojoši transportlīdzekļi;
  • pieaug iedzīvotāju izpratne par nepieciešamību izmantot atjaunojamās enerģētikas iespējas ne vien rūpniecībā un sadzīvē, bet arī transportā;
  • tiek izstrādātas jaunas vēja turbīnas, kas spēj efektīvi strādāt arī neliela vēja apstākļos un tāpēc piemērotas uzstādīšanai Latvijā, taču trūkst efektīvu pielietojuma iespēju vēja enerģijas izmantošanai – centralizēto energopārvades tīklu izmantot enerģijas uzkrāšanai liedz administratīvie šķēršļi, tāpēc jāmeklē iespējas, kā mainīgo enerģijas plūsmu lietderīgi uzkrāt – elektromobiļu akumulatori var būt šāda iespēja.

Projekta aktivitātēm ir divi virzieni:

  • vēja enerģijas apgūšana un izmantošana akumulatoru uzlādei ar mazu, bet efektīvu ģeneratoru palīdzību;
  • tādu elektromobiļu konstruēšana, kuros iegūstami labāki tehniskie rādītāji nekā zināmajās konstrukcijās, turklāt lai šo elektromobiļu akumulatoru uzlādi varētu organizēt no nelieliem vēja ģeneratoriem.

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.